l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Kraj chce uzavřít memorandum, mělo by urychlit stavbu dálnice D4

23. 11. 2018
Výstavba dálnice D3, D4 a dalších souvisejících staveb by se měla urychlit díky memorandu, které chce uzavřít Středočeský kraj s Jihočeským krajem, ŘSD a Ministerstvem financí ČR. Posvětit tuto ideu budou muset ještě krajští zastupitelé.

 „Uzavřením memoranda bude deklarována snaha všech odpovědných institucí za přípravu a následnou výstavbu dálnic D3 a D4 i staveb, které s nimi souvisejí, že budou při přípravných pracích u těchto dopravních staveb spolupracovat tak, aby je bylo možné co nejvíce urychlit. Stěžejním úsilím všech zúčastněných však je, aby v končeném důsledku došlo ke zkrácení doby nutné pro projednání a vydání územního rozhodnutí a následně i zkrácení doby pro vydání stavebního povolení, a to jak na stavby dálnic D3, D4, tak stavby navazující,“ vysvětlila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.
Součástí memoranda je i vznik pracovní skupiny, který by měla společný postup koordinovat. Kromě toho by se cíleně měly nacházet i nové možnosti urychlení celého procesu nebo hledání kompromisů vzhledem k obecním samosprávám a majetkoprávním vypořádání.

Oba kraje také budou v případě, že to bude z důvodu přípravy dálnic D3 a D4 třeba, připraveny na změny v Zásadách územního rozvoj. V rámci plánování uzavírek na území svého kraje budou v maximální míře preferovat objízdné trasy po dálnicích a silnicích I. třídy před objízdnými trasami po silnicích druhých a třetích tříd. Memorandum počítá také s rozšířením vodárenské soustavy, například proti negativním vlivům sucha.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR