l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Informace o semináři k problematice pilotního projektu PPP dálnice D4

25. 4. 2016
Informace o semináři k problematice pilotního projektu PPP dálnice D4

Dne 7. dubna 2016 se uskutečnil na Ministerstvu dopravy  již delší dobu plánovaný odborný seminář k problematice pilotního  projektu PPP dálnice D4 na území České republiky.
Seminář řídil předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice pan Ing. Bořivoj Kačena, přičemž odborný výklad zajistili tito  lektoři: Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Martin Janeček, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Zdeňek Kuťák a Tomáš Janeba. Odborný výklad vycházel jak z historických zkušeností a to především v západní Evropě, tak i z usnesení vlády ze dne 13. 1. 2016 a následných postupových kroků, včetně předpokládaného platebního mechanizmu. Předpokládaná doba účinnosti projektu je stanovena na dobu 30-ti let, přičemž cena za realizaci je
odhadována na 7 mld. Kč a cena za dostupnost za každý rok se předpokládá ve výši 900 mil. Kč.
Díky účasti zástupců dotčených obcí a měst proběhla velmi pragmatická diskuse. Při ukončení diskuse byl přijat společný návrh účastníků směřující k plné podpoře realizace tohoto projektu PPP na dálnici D4. Účastníci jednání proto  zmocnili Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, aby v zastoupení nevládních organizací podporujících rozvoj dopravní infrastruktury informovala předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku o plné podpoře tohoto projektu s cílem urychlit jeho řešení.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR