l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Dopis ministra životního prostředí Richarda Brabce senátorovi Pavlu Eybertovi z 15. 1. 2016

22. 3. 2016
Dopis ministra životního prostředí Richarda Brabce senátorovi Pavlu Eybertovi k problematice vydávání závazných stanovisek k dokumentacím o posuzování vlivů na životní prostředí po nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb. z 15. 1. 2016.

© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR