l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Článek senátora Mgr. Pavla Eyberta k dopadům zákona č. 39/2015 Sb. na přípravu a realizaci staveb

2. 12. 2015
Bude pokračovat příprava a výstavba dálnic?

Přijetím zákona č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivu staveb dálnic i dalších významných staveb na životní prostředí, tzv. EIA, došlo k tomu, na co jsme upozorňovali už při projednávání této implementace evropské směrnice do našeho právního řádu. Sice jsme byli ujišťováni, že nedojde k zastavení či zpomalení přípravy staveb, opak je však pravdou.
 
Celkem 64 významných dopravních staveb, které měly proces EIA (tedy posouzení vlivu na životní prostředí) zpracován dle původního zákona č. 244/1992 Sb. v celkovém rozpočtovém vyjádření 170 miliard Kč, nelze dále posunout v procesu přípravy ani výstavby. Ministerstvo životního prostředí požaduje nová posouzení vlivu na životní prostředí, a to znamená 2-4 roky, než by byly pro tyto stavby posudky zhotoveny. Rovněž to znamená další časovou ztrátu a ve svém konečném důsledku u řady staveb i nemožnost čerpat prostředky z operačního programu Doprava II, které lze čerpat maximálně do konce roku 2022.
Bohužel se to týká i staveb v jižních Čechách. Úsek dálnice D3 Ševětín – Borek je sice již těsně před ukončením výběrového řízení na zhotovitele, nebude však uzavřena smlouva pro výstavbu. Obdobně je na tom i stavba Skalka – křižovatka II/118 na silnici R4, úseky Čimelice – Mirotice a rozšíření R4 u Mirotic, ale také stavby Úsilné – Hodějovice, Hodějovice – Třebonín (obchvat Českých Budějovic v trase D3) i stavby Třebonín – Kaplice, Kaplice – Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště na trase R3, které všechny přišly o platné posouzení vlivu na životní prostředí a tím i o možnost pokračovat, dokud se tato situace nevyřeší. Ministerstvo životního prostředí sice připravilo metodiku, jak přepracovat EIA zhotovenou dle zákona č. 244/1992 Sb. na stav požadavků zákona č. 39/2015 Sb. po implementaci evropské směrnice, ale v Bruselu s ní neuspělo. Ministerstvo dopravy, tedy jeho organizace ŘSD ČR, zatím nové posudky vlivu na životní prostředí nezadává. Vše tedy zamrzlo na mrtvém bodě a je nutné co nejdříve situaci řešit. Nebude to vůbec jednoduché.
 
Pokud se však nepodaří tuto věc rychle vyřešit, budou mít stavební firmy v silničním, ale i ostatním oboru stavebnictví problém s kapacitou zakázek, a to, jak známo, přinese další problém v častém odvolávání firem do výsledků výběrových řízení a tím i další časové ztráty. O to by bylo více ohroženo čerpání evropských prostředků z programu OPD II.
 
Nezbývá než aby odpovědní pracovníci ministerstev, včetně ministrů dopravy a životního prostředí, ale i předsedy Vlády ČR, urychleně došli s Evropskou komisí k řešení, které přinese posun umožňující pokračovat rychle v přípravě a tím i ve výstavbě silničních a dalších staveb. Rád bych se na nich, ještě než pro svůj věk přijdu o řidičský průkaz, svezl. Ale to vy asi také…
 
 
Mgr. Pavel Eybert
senátor Parlamentu ČR za Táborsko
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR